top of page
敬請預約
 
(852) 2381-0788 (太子)
(852) 26270488 (黃埔花園)

專業團隊: 

張子偉醫生 牙科學士 英國謝菲爾德大學

 

張立德醫生 牙科學士英國登地大學

 

 

王天倫醫生 牙科學士英國登地大學

 

 

bottom of page